ดอกกุหลาบ

posted on 20 Sep 2008 13:09 by 23sasi
ดอกกุหลาบมีความสวยงามและมีความหมายที่แตกต่างกัน

edit @ 20 Sep 2008 13:14:03 by ge

การ์ตูน

posted on 31 Aug 2008 12:58 by 23sasi

การ์ตูนคือภาพวาดง่าย ๆ ที่มีแบบเฉพาะตัวไม่เหมือนภาพธรรมดาทั่วไป ภาพการ์ตูนอาจมีรูปร่างที่เกินความเป็นจริงหรือลดรายละเอียดที่ ไม่จำเป็นออก เพื่อจุดมุ่งหมายในการบรรยายการแสดงออกมุ่งให้เกิดความตลกขบขัน ล้อเลียน เสียดสีการเมืองและสังคม ตลอดจนใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้หน้าสนใจยิ่งขึ้น นอกจากนั้นอาจจะใช้ประกอบการเล่าเรื่องบันเทิงคดี สารคดีได้อีกด้วย และที่สำคัญก็คือใช้ประกอบการเรียนการสอน ภาพวาดนี้อาจจะเป็นตอนเดียวจบหรือเป็นเรื่องสั้นๆ 2-3 ตอนจบ

ดอกทานตะวัน

posted on 24 Aug 2008 15:15 by 23sasi
แหงนหน้า ท้าแสง กินตะวัน
หาญกล้า เผชิญสู้ แสงฉาย
เปลื่ยนร้อน เป็นเย็น เลี้ยงหล่อ
สอนคน อุปสรรคสู้ แม้ยาก
จิตสู้ กายพร้อม หาญเผชิญ..
ชีวิตที่อิงแอบธรรมชาติเป็น.ชิวิตที่นับว่า..ค่าล้ำด้วย*ครู*แห่งธรรมชาติมักมอบบทเรียนดีๆ นานา.สาระแก่เราเสมอ เพียงแต่เราเองต่างหากเล่า..เคยเพ่งมองแล้วครุ่นคิดคำนึกมันหรือไม่....ยังมี..สาระบางอย่าง.ซ่อนเร้นใน*ภาพผ่านตา*...กิจกรรมน้อยๆกับการเฝ้าทำนุบำรุงเมล็ดพันธุ์น้อยค่อยๆบ่มเพาะความรักเป็นป๋ยบำรุง..และเติบโตไปคู่กับมัน....นั่นละ...สุขที่..ท่านหาซื้อไม่ได้จากตลาดไหนๆในโลกนี่ท่าน....*joyful*