ดอกทานตะวัน

posted on 24 Aug 2008 15:15 by 23sasi
แหงนหน้า ท้าแสง กินตะวัน
หาญกล้า เผชิญสู้ แสงฉาย
เปลื่ยนร้อน เป็นเย็น เลี้ยงหล่อ
สอนคน อุปสรรคสู้ แม้ยาก
จิตสู้ กายพร้อม หาญเผชิญ..
ชีวิตที่อิงแอบธรรมชาติเป็น.ชิวิตที่นับว่า..ค่าล้ำด้วย*ครู*แห่งธรรมชาติมักมอบบทเรียนดีๆ นานา.สาระแก่เราเสมอ เพียงแต่เราเองต่างหากเล่า..เคยเพ่งมองแล้วครุ่นคิดคำนึกมันหรือไม่....ยังมี..สาระบางอย่าง.ซ่อนเร้นใน*ภาพผ่านตา*...กิจกรรมน้อยๆกับการเฝ้าทำนุบำรุงเมล็ดพันธุ์น้อยค่อยๆบ่มเพาะความรักเป็นป๋ยบำรุง..และเติบโตไปคู่กับมัน....นั่นละ...สุขที่..ท่านหาซื้อไม่ได้จากตลาดไหนๆในโลกนี่ท่าน....*joyful*

Comment

Comment:

Tweet

ทาน แค่อิ่ม
ตะวัน ยิ้มแค่งาม big smile

#1 By ทิว แอด ไฟน์ on 2008-08-24 20:51